پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری 93

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دفترخانه

توضیح

 1

 مریم ابراهیمی

 83

 دفتر یار اول

 2

حسین ارباب صادقی

1

  دفتریار اول

 3

سمیه اسدی نژاد

76

  دفتریار دوم

 4

فریبا اسلام پناه

94

 دفتریار اول

 5

 فاطمه امجدی

22

  دفتریار دوم

 6

سید منیره بنی هاشمیان

 37

  دفتریار اوول

 7

سید محمد رضا جاوید

5

نام پدر " سید حسین

 8

 سید محمد رضا جاوید

78

نام پدر " سید علی

 9

زهرا حمزه ای 

1

  دفتریار دوم

 10

مجتبی حیدری

69

  دفتریار دوم

 11

/ 0 نظر / 97 بازدید