Tفک رهن و فسخ سند و ....

چند روزی است که ادارات ثبت اسناد و املاک قم فک رهن و فسخ سند به صورت قدیمی را قبول نمی کنند و آنها را به صورت سیستمی از دفاتر طلب می کنند .

بنده متعجب شدم که چرا هنوز همکاران با وجود سامانه ثبت آنی این قبیل خدمات ثبتی را به شیوه قدیم انجام می دهند .

در این خصوص لازم به ذکر است :

در قسمت خدمات ثبتی > سایر خدمات ثبتی > نوع خدمت ثبتی را انتخاب می نماییم .

بعد از تکمیل اطلاعات طرفین و اطلاعات سند در قسمت سند وابسته سندی که باید فک رهن یا فسخ یا .... انتخاب می نمایید .

هزینه راخود سامانه ، بسته به خدمات ثبتی محاسبه می نماید.

در قسمت تایید : شماره ترتیب ، صفحه و جلد دفتر سند وابسته را وارد می نمایید و اقدام به اخد شناسه یکتا می نمایید و به امضای طرفین می رسد.

نکات زیر مورد توجه قرار گیرد که قبلا مورد سوال همکاران بوده است:

* نمونه متن به تشخیص سر دفتر باید انتخاب شود.

** سامانه این اجازه را به شما می دهند که فقط اسنادی را انتخاب کنید که خودتان صادر نموده اید و نمی توانید اسناد سایر دفاتر را فک ، فسخ یا ... نمایید.

*** این خدمات ثبتی  مانند سند در دفتر نوشته نمی شود فقط مشابه گذشته در ستون ملاحضات سند وابسته باید قید گردد .

**** از این سند 2 نسخه چاپ می گردد ، یک برگ به طرف(فک  و فسخ به اداره ثبت، عزل به وکیل و ... )ارسال و برگ دیگر در سابقه سند وابسته نگهداری می شود .

****توجه داشته باشید ،فک رهن /فسخ سند اسنادی که با سیستم آنی در رهن قرار گرفته اند راباید با استفاده از سیستم جامع املاک به اداره ثبت ارسال کرد و اداره ثبت از دریافت دستی آن خودداری می نماید .

 

***** در اسناد بانکی، طبق نامه بانک تمامی افراد وام گیرنده ، وثیقه گذار و بانک تحت هر عنوان باید قید گردد.

توجه داشته باشیم ، یکی از خواص سامانه ، آنی بودن آن است که با فک یا فسخ سند به صورت قدیمی این امکان را از اون گرفته ایم که در لحظه به سایر دفاتر اسناد رسمی اطلاعات لازم را ارائه دهد .

/ 1 نظر / 652 بازدید
همکار

با سلام ممنون از توضیحات شما ببخشید فک رهن رو با سیستم جامع املاک به چه طریق انجام بدم ؟ تشکر