انتخابات کانون قم

زمان : 8 صبح الی 15 عصر روز شنبه 23 خرداد 1394 خورشیدی

مکان : خ مصلی بین کوچه 10 و 12 ، پلاک64