راهنمای خوداظهاری از زبان  جناب آقای زارعی سردفتر محترم دفتر 23 قم ،

به نقل از ایشان :

 سه روش جهت اظهارنامه مالیات مشاغل سردفتر اسناد رسمی مجود دارد

 اول – ارائه دفاتر قانونی

دوم – خود اظهاری در اجرای ماده 158

سوم-تشخیص علی الراس

برای خواندن دقیق مطلب کلیک کنید