راهنمای ارسال صورت حساب مالیاتی که توسط دوستان تهیه شده :

روش آنلاین (online) : برای همکارانی که نام کاربری و رمز عبور بعد از پیش ثبت نام کد اقتصادی جدید ، از طریق پست به دستشان رسیده است . اینجـــــا

 روش آفلاین(offline) : برای همکارانی که نام کاربری و رمز عبور ندارند . اینجــــــا

 

 

*برای تکمیل این صورتحساب به آمار مالیات بر ارزش افزوده برای هفت فصل گذشته از بهار 91 الی پاییز 92 احتیاج دارید که اگر در بایگانی خود ندارید و یا دسترسی به آن مشکل است می توانید از اینجــــــا ، به این آمار دسترسی پیدا کنید .

*مهلت ارسال آمار "زمستان 92 " ، تا آخر فروردین 93 می باشد.

نکته : اگر سندی با تحریر بیش از 8.800.000 ریال داشته باشید احتیاج به رعایت نکاتی بیش از آنکه دوستان در آموزش ها فوق بیان کردند ، دارید.