با توجه به سیستم آنی و برخط سامانه ثبت آنی ، اطلاعات زیر در گزارشی از طرف سازمان ثبت ، اینگونه بیان شده است :

در طی سه ماه اول کارکرد ثبت آنی ، تعداد سند صادره توسط کل دفترخانه ها 3.625.789 سند می باشد و مجموع حق التحریر دریافتی 1.842.646.638.036 ریال و مجموع حق الثبت دریافتی 1.478.994.318.538 ریال می باشد .

 

برای مشاهده آمار های دیگر از سه ماهه ثبت آنی ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید .


اسناد صادره به تفکیک استان :

1- تهران : 891.668 سند

2- خراسان رضوی : 281.416 سند

3-اصفهان : 246.405 سند

4- فارس : 221.637 سند

5. آذربایجان شرقی :185.489 سند

6.خوزستان : 168.996 سند

7. مازندران : 167.758سند

8. آذربایجان غربی :131.136 سند

9. گیلان : 120.798 سند

10البرز : 116.998 سند

11. کرمان : 99.508 سند

12.کرمانشاه :80.442 سند

13. هرمزگان : 67483 سند

14. گلستان : 67.151 سند

15.لرستان : 62.129 سند

16.همدان : 62.069 سند

17. مرکزی : 59.460 سند

18.اردبیل : 59.326 سند

19.کردستان: 59.282 سند

20.قم :  58.843 سند

21.قزوین : 58.177 سند

22. یزد : 55.533 سند

23.بوشهر : 53.803 سند

24. سیستان و بلوچستان : 50.249 سند

25. زنجان : 41.567 سند

26: چهارمحال بختیاری : 34.905 سند

27. سمنان : 34.345 سند

28 . خراسان شمالی : 26.772 سند

29. کهکیلویه و بویر احمد : 25.772

30. خراسان جنوبی : 19.558 سند

31. ایلام : 17.279 سند

 

آمار کلی اسناد صادره به تفکیک نوع سند :

1- وکالت : 45.96 درصد

2- بیع : 26.05 درصد

3- تعهد نامه : 12.38 درصد

4.رهنی : 5.35 درصد

5. رضایت نامه : 3.47 درصد

6. اقرار نامه : 3.35 درصد

7. اجاره: 1.29 درصد

8. صلح : 1.09 درصد

9. تقسیم نامه : 0.15 درصد

10.اقاله : 0.04 درصد

11.سایر اسناد : 0.86 درصد

 

متوسط تعداد اسناد صادره توسط هر دفتر خانه (ماهانه )

1- هرمزگان : 242 سند

2- سیستان و بلوچستان : 212 سند

3- مرکزی 200 سند

.

8- قم : 190 سند

.

25- تهران : 156 سند

.

31- ایلام : 148 سند

 

متوسط کل کشور : 172 سند

 

بیشترین تعداد اسناد صادره توسط دفاتر اسناد رسمی ( یک دفتر در یک روز)

1- دفترخانه شماره ........   تبریز  :  262 سند

2- دفتر خانه شماره ........ شیراز :  245 سند

3- دفترخانه شماره .......... تهران :  208 سند

و .....

 

بیشترین تعداد سند صادره توسط یک دفترخانه در کل بازه زمانی (سه ماهه/سند)

1- دفترخانه شماره  ......... تهران   : 3855 سند

2- دفترخانه شماره ..... بندر عباس: 3276 سند

3- دفترخانه شماره ........ قم : 3201  سند

4.دفترخانه شماره ......... کرمان : 2942 سند

5.دفترخانه شماره ....... زاهدان : 2924 سند

6.دفترخانه شماره ...... شاهین شهر : 2881 سند

7.دفتر خانه شماره ..... تهران : 2790 سند

8. دفتر خانه شماره .... همدان : 2774 سند

9. دفترخانه شماره ...... رباط کریم: 2683 سند

10 . دفترخانه شماره ...... بند کنگان : 2596 سند

 

اسناد دارای بیشترین اصحاب سند ( دوره سه ماهه/ نفر )

1- دفتر خانه شماره ..... شهر بیرجند       قطعی غیر منقول      120 نفر

2- دفترخانه شماره ..... شهر شهریار       قطعی غیر منقول      109 نفر

3- دفتر خانه شماره .... شهر شهریار        قطعی غیر منقول      99 نفر

و.......

 

بیشترین حق الثبت دریافتی در یک سند :(دوره سه ماهه/ ریال)

1- دفترخانه شماره ........ شهر تهران       سند مشارکت مدنی          39.695.229.959

2- دفترخانه شماره ........ شهر تهران       سند سایر تسهیلات بانکی  12.112.500.000

3-دفترخانه شماره ....... شهر تهران         سند سایر تسهیلات بانکی  11.200.000.000

4- دفترخانه شماره ....... شهر تهران         سند سایر تسهیلات بانکی  6.750.000.000

5.دفترخانه شماره ....... شهر تهران         سند سایر تسهیلات بانکی  4.550.001.000

6.دفترخانه شماره ....... شهر تهران         سند سایر تسهیلات بانکی  4.550.001.000

7.دفترخانه شماره ....... شهر گچساران    سند سایر تسهیلات بانکی  3.295.951.648

8. دفترخانه شماره ....... شهر ساری      سند سایر تسهیلات بانکی   3.000.000.000

و .....

 

 متوسط در آمد ماهانه دفاتر بر اساس استان :

فعلا بسته به نظر دوستان بیان نمی شود .

 

منبع: