با سلام خدمت شماهمکاران محترم

اخبار روز دو شنبه   92/11/07  ساعت 11:00

 خبر 1-

طبق اخبار موثق

تعداد افراد ثبت نام شده برای انتخابات کانون قم

به حد نصاب خود رسیده است .

 

و از امروز هیات نظارت بر انتخابات کانون وارد مرحله دوم ( بررسی شرایط افراد ثبت نامی ) می شوند.

 

خبر 2-

از امروز مشاهده عکس های کارت ملی افراد در سامانه ثبت آنی در قم راه اندازی شد .

عزیزان میبایست 9 رقم سمت چپ شماره پشت کارت ملی را وارد نمایند. اما در بعضی از کارت ملی ها قسمت اول اعداد آن هشت رقمی است . می بایست یک صفر به اول آن اضاقه نمایید .