با توجه به مشاهدات و اخبار غیررسمی : 

با عنایت به وصول احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران قم به اداره کل ثبت استان ، 

اقدامات مقدماتی جهت برگزاری انتخابات در این اداره کل در حال انجام می باشد .

جزئیاتی از این خبر در دسترس نیست ولی اخبار دقیقتر بزودی از همین وبلاگ منتشر می شود .

منبع : ویکی لیکس

 

حال به نظر شما سردفتران و دفتریاران باید بنشینند و ببینند اداره کل چه برنامه ای برای آنها تدارک می بیند ؟؟؟