پایگاه  اطلاع رسانی پارس وندار توسط جمعی از سردفتران و دفتریاران وبلاگ نویس راه اندازی شده که حاوی اخبار ، مقالات ، گفتگو و دانشنامه سردفتران می باشد .

آدرس سایت :        

                                      http://www.parsvandar.ir

پایگاه اطلاع رسانی سراسری وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی