نکته ای که در گزارشات باید به آن دقت نمود

چون گزارشات بر مبنای تاریخ ورود به دفتر می باشد :

1- اسنادی که تاریخ به ورود به دفتر را در سامانه وارد کرده ایم و ابطال شده اند (قبل از دریافت شناسه یکتا ) در گزارش سامانه می اید و طبعا برای آن باید فیش واریزی داشته باشیم .

2- اگر سندی باطل و با همان شماره سند ، سندی دیگری را وارد سامانه کردیم سند اولیه نمایش داده نمی شود و سند دوم فقط در گزارش می آید . پس  طبعا سند دوم فیش واریزی لازم دارد .

فقط نتیجه ای از عملکرد  سامانه :

سندی را وارد دفتر نموده ایم و نیاز به اصلاح دارد می خواهیم کلمه ای اضافه یا حذف نماییم حتی اگر شناسه یکتا گرفتیم سند را ابطال و بعد ایجاد یک سند جدید در سامانه و تصحیح دفترٍ، با همان شماره سند  قبلی اقدام به اخذ شماره یکتا جدید می نماییم .

 توجه : این فقط و فقط نتیجه گیری شخصی از عملکرد سامانه است  و مسئول عمل به این روش خود شما هستید البته در سایت بنچاق این روش تایید شده است.