خدمت تمامی همکاران محترم

-- ارسال خلاصه معامله به هر دو منطقه ثبتی (یک و دو ) قم الزامی است .

(البته فقط از طریق سامانه www.cpms.ir )

-- مبلغ سند حتمـــــــــــــــــــا باید در خلاصه معامله آورده شود .

 بازرس محترم ادراه ثبت قم جناب آقای آقا حسینی اعلام کرد تمامی دفاتر موظف به ارسال خلاصه معامله و درج مبلغ در خلاصه معامله می باشند .

 

 

>>>>>  مطلب مرتبط   <<<<<