توکن , امروز در این سامانه عهده دار وظیفه امضاسردفتر و مهر پرسی دفترخانه شده است .

استفاده از توکن در چـــهار قسمت از این سامانه الزامی است :

1- اخذ شناسه یکتا برای اسناد

2- قطعیت سند

3- ابطال پرونده (شاید اگر ابطال بدون مهر نیز صورت می گرفت اتفاق خاصی نمی افتاد )

4- ارسال خلاصه معامله ( که نمی دانیم آیا ارسال آن با ثبت آنی اسناد دیگر ضرورتی دارد یا نه...)

در بقیه امور هیچ نیازی به توکن نیست که بهتر است سردفتران محترم نقش کاربری برای دفتریاران و حتی سند نویسان خود ایجاد کنند .

با این عمل هر کس با شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه می شود و عهده دار وظایف و کارهای محوله به خود می باشد .

فقط کافی است سردفتر به منوی زیر برود :

بعد از مشخص نمودن شناسه کاربری و رمز عبور و کد که تمامی آن ها به دلخواه سردفتر می باشد درقسمت نوع سمت کاربر بسته به مسئولیت و محدودیت وظایف کاربر یکی از این گزینه ها انتخاب می نماید .