در سایت اداره ثبت اسناد و املاک ثبت استان قم تقدیری از طرف مدیر کل محترم استان قم از تمامی سران دفاتر ، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی علی الخصوص کارگروه ثبت آنی استان قم انجام شده است.

بنده به عنوان کوچکترین فرد تاثیر گزار در روند اجرای (نسبتا) خوب ثبت آنی در استان قم از تمامی مسئولین و کارمندان محترم در  اداره ثبت که در این روند تاثیر گذار بودند به ویژه معاون مدیر کل استان که با صبر و حوصله زیاد راه ارتباطی بین کارگروه ثبت آنی و مدیر کل و مسئولین سازمان ثبت را به خوبی فراهم نمودند کمال قدردانی را دارم .

در خصوص تقدیر نامه اداره ثبت استان , بنده به نمایندگی از کارگروه ثبت آنی اعلام می نمایم هر قدمی که در این راه برداشته شد بدون هیچگونه توقعی به نیت اجرای کم نقص و خوب دفترداران محترم در سراسر استان بوده و هست و تا به این نتیجه که اداره محترم استان آن را خوب ارزیابی نموده است برسد. 

 لینک  تقدیــــــــــــــر نامه اداره ثبت اسناد و املاک استان قم