بالاخره قسمت گزارشات سامانه فعال شد ولی طبق معمول هر کار جدیدی دارای مشکلاتی است :

برای مثال :

برای اسنادی که هزینه پرداخت شده  ولی ثبت دفتر نشده است هیچ راهی پیش بینی نشده است.یعنی تاریخ شناسه یکتا مبنای کاری گزارش هاست نه تاریخ ورود به دفتر و واریز هزینه ها .

در بعضی موارد اسنادی که توسط سردفتر بی اثر شده است را هم جزء گزارش می آورد .

اما امروز تغییراتی در نحوه گزارش گیری انجام شد ، با این روش که مبنای جستجو را از  شناسه یکتا به جستجوی تاریخ ورود به دفتر تغییر دادند ، در نتیجه :

لازم است شماره صفحه و دفتر و ردیف سند و تاریخ ورود به دفتر اسنادی که ثبت دفتر می شوند را در قسمت (تائید سند) وارد کرده و دکمه ثبت را بزنید (بدون اینکه شناسه یکتا بگیرید).
به این ترتیب آمار اسناد تنظیمی ، از تاریخ 26/06/92 لغایت 25/07/92 در گزارش خواهد آمد .

 

با تشکر از آقای جمشیدی (بنچاق)