منبع وبلاگ دفتر 37 دوگنبدان

در روزهای اول راه اندازی ثبت آنی یک سند قطعی رهنی بانک مسکن به دفترمان ارائه شد که چند روزی به خاطر گرفتن استعلام و هزینه و ... کار سند نویسی به طول انجامید. روزی که آمدیم سند را تنظیم کنیم، سند قطعی مشکلی نداشت و طبق روال پیش رفت. اما به سند رهنی که رسیدیم تنظیم سند با مشکل مواجه شد. وقتی شروع به نگارش سند کردیم استعلام ملک را انتخاب کردیم و از آنجا که در سامانه استعلام فروشنده مالک معرفی شده بود، در لیست رهنی هم فروشنده بنام راهن آمد. از لیست طرفین معامله نام فروشنده را حذف کرده و نام خریدار را بعنوان راهن وارد کردیم. وقتی دکمه ثبت را زدیم پیام خطائی به ما داده شد که این استعلام قبلا وارد شده است. بیا و درستش کن. به دوستان زنگ زدیم و پرس و جو کردیم گفتند اشکال ندارد، شما قطعی را چک کن شناسه که گرفتی تائید نهائی بزنی، خلاصه معامله بفرستی، سیستم پاسخ خواهد داد. ما هم با بانک مشورت کرده و همینکار را کردیم. بعد آمدیم رهنی را بزنیم باز هم همان خطا به روش دیگر!!! این استعلام قبلا برای تنظیم سند استفاده شده است.

نمیدانم کسی از دوستان سیستم "بگرد تا بگردیم" را امتحان کرده است یا نه؟ ولی کار ما هم شد همین. بعضی دوستان گفتند قطعی را انجام بدهید بفرستید برای گرفتن سند و بعد سند جدید را استعلام کنید و رهنی را بر اساس جواب جدید تنظیم کنید. این یعنی بسته به شرایط حدود یکماه تاخیر در تنظیم اسناد رهنی مربوطه، ابطال احتمالی نامه بانک و همچنین افزایش درصد جریمه یا مبلغ وام. بیشتر دوستان هم گفتند هنوز اینطور سندنویسی برایشان پیش نیامده. یکی از دوستان هم گفت موفق شده سند را بنویسد ولی به ما گفت بصورت اتفاقی ثبت شده و به دوستان هم راهی را که پیشنهاد داد هیچکدام نتوانستند از راه ایشان سند قطعی-رهنی بنویسند.

برای رعایت مقررات و  همچنین حفظ حقوق ارباب رجوع و معطل نشدن خلق الله راه زیر را پیشنهاد میکنم. سند را بدون درج شماره استعلام و با وارد کردن کلیه مشخصات ملک تنظیم کنید و بعد در صفحه استعلامات با کمک دکمه پائین صفحه، استعلام ملک را انتخاب و وارد نمائید. بدین ترتیب دیگر سامانه به اختلال مشخصات راهن فعلی و مالک قبلی سند اشکال نخواهد گرفت و سند را میتوان پرینت گرفت.