دوستانی که در زمان ورود تاریخ با این پیام    "تاریخ ورود نباید بعد از تاریخ امروز باشد"  مواجه می شوند برای رفع آن می توانند ساعت سیستم را 4 ساعت به جلو کشیده بعد از بستن و مجدد باز کردن اینترنت اکسپلورر دیگر با این پیغام واجه نخواهند بود .

در ضمن همه شما حتما دیده اید که سامانه از بعد از ظهر بسته شده تا 6 صبح روز بعد که سامانه قابل استفاده می شود . اما امروز اول پاییز سامانه پبغام جدیدی می دهد با عنوان "لطفا در ساعات اداری اقدام به اخذ شناسه یکتا کنید".

شاید با این پیغام می خواهند مهر تایید و تاکیدی بزنند مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نمی توانند بعد از ساعات اداری کاری انجام دهد،و پس از یک روز بی سند باید به استراحت اجباری بپردازند .

این روز ها هم سپری می شود اگر خدا بخواهد .....