با تشکر از همکارانی که مشکلات خود را بیان کردند . انشااله مرتفع گردد. نظرات همکارانی با ذکر نام دفترخانه مشکلاتشان را بیان کرده اند منتشر نمی شود. خواهشمند است با ذکر نام مشکلات را بیان نموده شاید بسیاری موارد موردی باشد که همینطور هم هست تا  در اولین فرصت اطلاع رسانی شود.


پیشاپیش  از همکارانی که فقط به دنبال حل مشکل خود نیستند و وقتی برای این کار گروهی اختصاص می دهند  تشکر می نماییم.


کارگروه آنی ثبت قم امروز یک جلسه اضطراری با معاون محترم مدیر کل ثبت استان قم داشت .

در این جلسه قرار شد مشکلاتی که در دفاتر قم به وجود آمده را طی یک لیستی تنظیم و به آن ها رسیدگی شود .

از تمام دفاتر محترم قم که مشکلاتی دارند یا داشته اند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا در لیستی به صورت رسمی تنظیم گردد و مورد پی گیری قرار گیرد انشااله

مواردی که باید ذکر گردد : شماره دفتر خانه ، عنوان و توضیح مشکل .