خدمت تمامی عزیزان و همکاران محترم

کلاس چهارم برای رفع اشکال کار با این سامانه برگزار می شود:

زمان : دوشنبه 25 / 06 / 1392 ساعت 18:00

مکان : سالن اجتماعات اداره کل ثبت و اسناد استان قم

کلاس راس ساعت برگزار می شود ، از عزیزان درخواست می شود راس ساعت حضور به هم رسانند.