با تلاش کارگروه و استقبال کاربران دفاتر و همکاری ادراره ثبت استان و شخص جناب آقای مهندس شاکر جلسه سوم کارگروه هم به نحو خوبی برگزار شد.

در این جلسه نکات خوبی مطرح شد که بزودی به این وبلاگ اضافه می شود، نکاتی که برای خیلی ها سوال بود .

اما نکته خوشحال کننده که در این جلسه برای همگان آشکار شد تغییرات مثبت و عالی در سامانه بود . تغییراتی که پاسخگوی بسیاری از سوالات و اشکالات همه همکاران ما در سطح کشوری بود .

با این تغییرات امیدست با تلاش همه دوستان و همکاران شروعی خوب و کم نقص را داشته باشیم