تمامی همکارانانی که می خواهند کفیل سردفتر شوند یا کفالت به سردفتری بدهند , تکلیف کار با این سامانه چیست؟

یک راه اینست توکن سردفتر را به کفیل او بدهیم  تا ایشان از دفتر خود بتواند با نام کاربری صاحب توکن وارد شده و کار های ایشان را انجام دهد .

ما قبلا گفته بودیم توکن یعنی" امضا و مهر دفتر خانه " , نمی شود که شما هم مهر را در اختیار دیگری قرار بدهید هم امضایتان را , آیا شدنی است؟

سامانه ثبت آنی راهکاری ارائه داده که ممکن است برای خیلی ها جالب باشد . سامانه از تاریخ ابلاغ کفالت سردفتری برای کفیل سردفتر گزینه ای جدید باز می نماید که سطح دسترسی او را به دفتر خانه ای که کفالت او را متقبل شده است امکان پذیر می نماید . در این روش کفیل با توکن خود بر اسناد دفترخانه مهر تایید می زند . این دسترسی تا زمان اتمام زمان کفالت برای سردفتر کفیل فعال می باشد .

اما دفتریاری که بخواهد کفیل سردفتر شود چطور؟؟ در این شرایط دفتریار به دفاتر صدور امضای اکترونیک مراجعه می کند و توکنی تهیه می کند  . از تاریخ ابلاغ  تا تاریخ انقضای ابلاغ ، دسترسی های لازم  برای دفتریار نیز در سامانه ایجاد می شود.