امروزه دیگر برای همه واضــــح و روشن است که کد مخصوص افراد "کد ملی " است و تمامی افراد باید این کد را به یاد داشته باشند و دیگر بدون داشتن کد ملی سند زدن  ، کار های بانکی و....  غیر ممکن می شود .

حال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سیاستی در پیش گرفته است تا کد پستی همین نقش مهم را برای املاک بازی کند که با وارد شدن و عملی شدن ثبت آنی این سیاست رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد .

حال تقاضای ما از همکاران عزیز این است که در اسناد خود همیشه کد پستی را دقیق از مالکین دریافت و در سند بیاورند و در این کار عزم جدی داشته باشند چرا که راه ثبت اسناد راهی است طولانی و هرچه دقیقتر این کار صورت گیرد این راه زودتر برای همه هموار می شود که در نهایت با سرعت زیاد می توانیم در آن طی طریق کنیم.

حال اگر خود اداره ثبت این کار را جدی نمی گیرد و "111111111 " راجایگزین  کد پستی دقیق می کند دلیلی نیست که ما نیز بر راهی که طی  خواهیم کرد، سنگ اندازی کنیم .

با تشکر از همکارانی که در این راه ،  عـــــــــزم راسخ می نمایند .


سامانه دریافت کد پستی