جلسه دوم کارگروه برگزاری همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری شب گذشته در محل جامعه سردفتران و دفتریاران استان برگزار گردید.
در این جلسه مباحث مربوط به عنوان همایش و دغدغه های اعضاء در این خصوص مطرح و با بحث و تبادل نظر و توضیحات اعضاء عنوان " همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری " با اجماع اعضاء به تصویب رسید.


همچنین با هماهنگی های انجام شده مقرر شد این همایش روز سه شنبه هشتم دی ماه مصادف با ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ( روز اخلاق و مهرورزی) و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام ( موسس مذهب جعفری) ساعت 18:30 در تالار وتوس قم انجام پذیرد.

همچنین در خصوص مسائل اجرایی مراسم و برنامه های مورد نظر بحث و بررسی و مسؤولیت هر یک از اعضاء جهت اجرای بهتر مراسم تشریح گردید. همچنین مقرر شد جلسات کارگروه جهت هماهنگی های لازم تا روز اجرای مراسم به صورت منظم تشکیل شود.