سوم آذر هزار و سیصدو نود و چهار شمسی در مرکز کانون قم جلسه ای به منظور زمانبندی و نحوه تهیه اسکنر اثر انگشت توسط سردفتران به صورت انفرادی یا جمعی توسط جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم مورد بحث قرار گرفت.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان قم

وتنی چنداز ازسردفتران ودفتریاران محترم دفاتراسنادرسمی استان برگزار شد:

نتیجه این بحث به طور خلاصه به شرح زیر است:

شروع رسمی اخذ اثر انگشت در استان قم و به طور همزمان در استان لرستان و فارس طبق اعلام سازمان ثبت ازطریق سامانه ثبت آنی(هفته آینده) خواهدبود.

اما قبل ازشروع رسمی ،اخذ اثر انگشت توسط چند دفتر به صورت پایلوت زودترازموعد

انجام خواهدشد.

 

اما برای تهیه دستگاه اسکنر اثر انگشت:

طبق اعلام سازمان ثبت ،چهار برند : سوپریما ، فوترونیک ، ویردی و جی اس اس

مجاز اعلام شده است که با توجه به اینکه در قم کارت ملی هوشند به صورت پایلوت اجراء شده است ، فقط دو شرکت دستگاهی با قابلیت خواندن کارت هوشمند ملی ارائه می کنند :

1- فوترونیک   2- سوپریما

(لازم به توضیح است فعلا این امکان در سامانه پیشبینی نشده ولی در آینده  اضافه خواهد شد.)

 

طبق استعلام بهاء صورت گرفته ازسوی جامعه قم ازشرکتهای فروشنده اسکنر

درصورت خرید تعداد 100 از شرکت ، قیمت ها به صورت عمده ای ذیلا اعلام میشود: است.)

1- برند سوپریما:

اسکنرساده(  BioMini Slim  ) به مبلغ چهارصدهزارتومان 

اسکنرکارتخوان(BioMini Combo) به مبلغ 500000 تومان

-هزینه نصب اولیه 20 هزار تومن می باشدکه این کار توسط نماینده شرکت انجام می گیردو درصورت نیازودرخواست سردفتر به مبالغ بالا اضافه خواهد شد.

- 30هزار تومان مبالغ  فوق جهت پشتیبانی دستگاه بعد از نصب اولیه در دفترخانه است. (ارسال نماینده شرکت به دفترخانه ، بررسی مشکلات ، در صورت خرابی ارائه دستگاه امانی به دفترخانه تا زمانی که دستگاه جدید از تهران ارسال شود ، رفع ایرادات و اشکالات احتمالی اتصال دستگاه) که در صورت عدم نیاز از مبالغ بالا کسر می گردد.

2- فوترونیک

اسکنرساده( fs88h)به مبلغ سیصدوبیست هزارتومان

اسکنرکارتخوان ازبغل( fs82hc)به مبلغ سیصدوشصت هزارتومان

نصب دستگاه فوترونیک به همراه پشتیبانی دستگاه رایگان است.

لازم به ذکر است  :

1- مبالغ بالا در صورتی است که خرید توسط جامعه به صورت عمده باشد و در صورت خرید انفرادی  10 در صد به مبالغ بالا اضافه خواهد شد.

 5- برای هر دفتر خانه محدودیت استفاده از دستگاه اسکنر وجود ندارد .

 

در صورت اجماع سردفتران محترم برای خرید از یک شرکت خاص ، امکان پشتبانی بهتر در استان فراهم می شود .

 

تلفن تماس با جامعه سردفتران ودفتریاران استان قم : 32615697

 نشانی : بین کوچه 10 و 12 مصلی قدس پلاک 764