این خبر تا تایید اداره کل ثبت اسناد  املاک استان قم غیر موثق وغیر رسمی اعلام می گردد :

اعضای نهایی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل می باشد :

 

اعضای اصلی :

حسین اسحاقی           سردفتر 6 قم

محمد رضا محامد          سردفتر 28 قم

فخرالدین براز جزایری     سردفتر 22 قم

احمد رضا زاده عسگری  سردفتر 29 قم

محمد مهدی پاکدل        سردفتر 55 قم

محمد هادی محامد       دفتریار 28 قم

مصطفی میرزایی          دفتریار

 

اعضای علی البدل

حسین زوار                 سرفتر 32 قم

رضا عثمانی               سردفتر 39 قم

محمود آزاد                دفتریار 8 قم